Начини на плащане

Начини на плащане

Плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

– чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока
– авансово, преди доставката, чрез банкова платежна карта – кредитна или дебитна.

1 – Плащане чрез наложен платеж:
Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:
– на куриера
– в момента на доставката на пратката.

2 – Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):
За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:

– банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта V PAY или карта MasterCard Electronic ще бъде приета само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code;

– банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;

При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):

– ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка („Уникредит Булбанк“ АД);

– на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:

  • име на картодържателя
  • номер на картата
  • дата на валидност на картата
  • код за сигурност на картата;

– при наличие на регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode – ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентикация;

Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна)
Потребителят трябва да има предвид следното:

– Със завършване на поръчката на продукт от онлайн магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.

– Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта; при отказ от издателя да одобри инициираното към Дружеството плащане на цената на поръчаната стока, последното не е извършено и приложение намира пункт I, точка 6.7) по-горе.

За да предпази своите клиенти от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, „Ренора Козметикс“ ООД прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

– Сигурността спри въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на Дружеството и платежната страница на обслужващата Дружеството банка;

– автентичността на картата на Потребителя се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

– платежният сървър за електронна търговия на обслужващата Дружеството банка поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че Потребителят е регистриран да ги използва.

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ С КАРТА ЗА ИЗБРАН ПРОДУКТ

  • Приемаме плащане със следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
  • Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
  • При необходимост от връщане на платени с карта суми по доставени от нас стоки, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Стойността на върнатата стока се възстановява на купувача в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на отказания артикул . При коректно изпълнение на процедурата по връщане на стоката,възстановяването на суми се извършва по същия начин на плащане, използван от Вас при покупката.

image/svg+xml

Абонирай се за нашия бюлетин