Общи Условия за Facebook игра “Изкуството да създаваш”

С участието си в играта, участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:

Обща информация:

1. Играта на електронeн магазин Ренора Козметикс ООД се провежда според общоприети условия на територията на Република България.
2. Организатор на играта е Ренора Козметикс ООД e-mail за контакт: orders@renoracosmetics.com.
3. Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.
4. Адрес на играта на електронeн магазин Ренора Козметикс ООД: играта: https://goo.gl/0etrbX
5. Играта се провежда в срок от 22.05.2017 г. до 28.05.2017 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати срока на играта, публикувайки информиращо съобщение на адреса на играта.
6. Наградa в играта e ваучер за отстъпка на стойност 30 лв., който може да се използва при поръчка на персонален крем Renora.
7. Спечелите ще получат своите награди, съгласно установените общи правила. В настоящата игра ще се излъчи един печеливш на 30.05.2017 г.

Условия за провеждане на играта:

1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите правила. Да се запознае с условията и да бъде съгласен с тях.
2. Всеки участник, отговарящ на условията на настоящите общи условия, който е харесал Facebook страницата на Renora и е отговорил на поставения въпрос в периода, обявен на адреса на играта, участва в играта на електронeн магазин Ренора Козметикс ООД.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на услуги, предлагани от Организатора.
4. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от играта лица, които не отговарят на условията, посочени в Правилата за участие.
5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.

Награди. Избор на победили в играта.

1. Наградата от играта на електронeн магазин Ренора Козметикс ООД е ваучер за отстъпка на стойност 30 лв., който може да се използва при поръчка на персонален крем Renora.
2. Определянето на печелившия от играта ще е на случаен принцип.
3. Обявяването на победителите ще се проведе на 10.05.2017 г.
4. Името на спечелилия ще бъде обявено на страницата на Организатора.

Допълнителни условия:

1. Тези правила влизат в сила от 02.05.2017 г. до 11.05.2017 г.
2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на играта.
3. В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено Организатора за това на orders@renoracosmetics.com, като задължително посочи профила, с който се е регистрирал.

image/svg+xml

Абонирай се за нашия бюлетин